RPMA.01.02.00-14-5641/16-00 z dnia 2017-04-20

Nazwa projeku: "Innowacyjne meble kuchenne dla osób niepełnosprawnych"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne meble kuchenne dla osób niepełnosprawnych” RPMA.01.02.00-14-5641/16-02 realizowanego przez "MEBLO-GLASS" NAPORA DYGAS SASAL SPÓŁKA JAWNA w ramach działania 1.2 RPO WM został opracowany i wdrożony do produkcji prototypowy zestaw mebli kuchennych dedykowanych osobom z dysfunkcjami fizycznymi. W ramach prac prowadzonych było szerek badań związanych z opracowaniem odpowiedniego rodzaju płyty, mocowań, systemów otwierania szafek, podświetlenia, odzyskiwania energii oraz sterowania poszczególnymi funkcjami.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz faktem, iż przedsiębiorstwo uzyskało dodatkową premię na badania przemysłowe i prace rozwojowe publikujemy za pomocą oprogramowania bezpłatnego (możliwość pobrania pliku ze strony) pełne wyniki prac badawczych w postaci finalnego raportu.Wprowadziliśmy do swojej oferty nowość w postaci innowacyjnych mebli kuchennych dla osób niepełnosprawnych.

Drugą ofertą jaką wprowadziliśmy są innowacyjne meble łazienkowe dla osób niepełnosprawnych.

1. Przygotowanie zaplecza badawczo - produkcyjnego. 

2. Przygotowanie płyt meblarskich.

3. Projekt mechanizmu do opuszczania szafek.

4. Badanie środków klejących.

5. Badanie mechaniczne płyt meblarskich.

6. Sprawozdanie końcowe. Budowa systemu kuchennego dla osób niepełnosprawnych.

7. Sprawozdanie końcowe. Budowa systemu kuchennego dla osób niepełnosprawnych.