W związku z realizacją projektu „Innowacyjne meble kuchenne dla osób niepełnosprawnych” RPMA.01.02.00-14-5641/16-02 realizowanego przez "MEBLO-GLASS" NAPORA DYGAS SASAL SPÓŁKA JAWNA w ramach działania 1.2 RPO WM został opracowany i wdrożony do produkcji prototypowy zestaw mebli kuchennych dedykowanych osobom z dysfunkcjami fizycznymi. W ramach prac prowadzonych było szerek badań związanych z opracowaniem odpowiedniego rodzaju płyty, mocowań, systemów otwierania szafek, podświetlenia, odzyskiwania energii oraz sterowania poszczególnymi funkcjami.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz faktem, iż przedsiębiorstwo uzyskało dodatkową premię na badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakładce "Prace badawcze" publikujemy za pomocą oprogramowania bezpłatnego (możliwość pobrania pliku ze strony) pełne wyniki prac badawczych w postaci finalnego raportu.Wprowadziliśmy do swojej oferty nowość w postaci innowacyjnych mebli kuchennych dla osób niepełnosprawnych