1. Przygotowanie zaplecza badawczo - produkcyjnego. 

2. Przygotowanie płyt meblarskich.

3. Projekt mechanizmu do opuszczania szafek.

4. Badanie środków klejących.

5. Badanie mechaniczne płyt meblarskich.

6. Sprawozdanie końcowe. Budowa systemu kuchennego dla osób niepełnosprawnych.